Rôzne Správy

Zubári musia obmedziť amalgámové plomby: Základnú náhradu uhradí poisťovňa

Zubári nesmú od júla používať amalgámové plomby na ošetrenie mliečnych zubov, zubov tehotných či dojčiacich žien a zubov detí mladších ako 15 rokov. Niektorých prípadov sa táto povinnosť netýka.

Ilustračný obrázok k článku Zubári musia obmedziť amalgámové plomby: Základnú náhradu uhradí poisťovňa
Zdroj: TASR

Novinku priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) tvrdí, že prechod od amalgámu k základným estetickým výplniam zubári zvládnu. Poistencovi novú výplň v základnom prevedení uhradí zdravotná poisťovňa.

SKZL hovorila o zmenách s ministerstvom zdravotníctva už v čase ich prípravy, dohodli sa aj na alternatívnom materiáli. „Prišlo k dohode zúčastnených strán v otázke použitia ručne miešaného skloionomerného cementu ako náhrady ručne miešaného amalgámu u výplní v základnom prevedení,“ uviedol prezident SKZL Igor Moravčík.

Náhrada vhodného materiálu za amalgám, ako aj výkon prevedenia je však finančne náročnejšie, preto SKZL rokovala o cene so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a so súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. „Dospeli sme k vzájomnej dohode navýšenia ohodnotenia výkonu u všetkých zdravotných poisťovní tak, aby pacient mal výplň v základnom prevedení hradenú z verejného zdravotného poistenia,“ informoval Igor Moravčík.

SKZL pripomína, že od 1. januára 2019 sú prevádzkovatelia ambulancií zubného lekárstva povinní zabezpečiť, aby každá zubná súprava bola vybavená separátorom amalgámu s účinnosťou minimálne 95 percent. Toto opatrenie s následnou likvidáciou takto zachyteného odpadu má zabezpečiť zníženie environmentálnej záťaže prostredníctvom odpadových vôd.

Legislatívne zmeny si budú podľa SKZL vyžadovať niekoľkotisícové investície v zubnej ambulancii. „Tie v prípade nedostatočného vykrytia zo strany štátu a zdravotných poisťovní, môže pocítiť aj pacient,“ dopĺňa SKZL.

Obmedzenie používania amalgámu s obsahom ortuti v zubných ambulanciách vyplýva pre zubárov z nariadenia, ktoré schválil vlani europarlament. Takéto plomby by sa mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť totiž jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou.

SKZL poukazuje na prieskum Slovenskej stomatologickej spoločnosti, podľa ktorého už v súčasnosti 97 percent zubných lekárov na Slovensku používa nielen amalgám, ale aj bielu, estetickú výplň. Amalgám ako výlučný výplnkový materiál používajú podľa prieskumu len tri percentá zubných lekárov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie