Železničiari RADIA: 10 zásad ako sa správať na priecestiach

Železničné priecestia sa často stávajú miestom tragických udalostí. Každý vodič i chodec by si mal osvojiť základy správania na priecestiach.

Ilustračný obrázok k článku Železničiari RADIA: 10 zásad ako sa správať na priecestiach
4
Galéria

„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ako manažér železničnej infraštruktúry, už dlhodobo apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zbytočne neriskovali svoje, ale aj cudzie životy a rešpektovali zásady správania sa na železničných priecestiach,“ informuje Michal Lukáč, hovorca ŽSR.

Hovorca železničiarov upozorňuje, že vodiči, cyklisti, ale aj chodci často porušujú zákon a výsledky bývajú často fatálne a vyhasol tak už nejeden ľudský život. „ŽSR upozorňujú na 10 základných zásad správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach,“ dodáva hovorca ŽSR Michal Lukáč.

1. Povinnosťou každého vodiča, chodca a cestujúceho je zachovávať opatrnosť, správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť seba, spolucestujúcich a plynulosť cestnej premávky.

2. Cestujúci nesmú vstupovať na trať a sú povinní rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch, a na výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov ŽSR.

3. Cestujúci nenastupujú a nevystupujú z pohybujúceho sa vlaku.

4. Vodiči by nemali ignorovať dopravné značenie alebo dopravné zariadenia, dodržovať rýchlosť jazdy, zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ a zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého majú náležitý rozhľad na trať.

5. Vodiči neprechádzajú cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, nepredbiehajú iné vozidlá, radia sa za sebou v poradí, v ktorom prišli, neotáčajú sa a necúvajú na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli ani vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi.

6. Vo vzdialenosti 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

7. V prípade, že dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate, ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol rušňovodič vlaku pred nebezpečenstvom včas varovaný.

8. Vodič nesmie vchádzať na priecestie ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory, je vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo počuť jeho húkanie a pískanie.

9. Vodič nevstupuje s vozidlom na priecestie ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak osoba určená na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

10. Vodič nesmie používať diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník premávky, rušňovodič alebo vodič iného vozidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

Foto: ilustračné

Ako vyzerá simulovaná zrážka vlaku s autom si môžete pozrieť vo videu!

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie