V obci Andrejová si žijú spokojne

Malebná obec v údolí je obklopená lesmi. Okrem krásnej prírody tam majú aj pálenicu. Ctia si dôchodcov a na Jána pália sobitku. V ich chotári vyviera potok Andrejovka.

Lucia Koscelníková
Ilustračný obrázok k článku V obci Andrejová si žijú spokojne
Zdroj: archív obce

Prvá písomná zmienka je z roku 1355. Kedysi bola obec súčasťou panstva Smilno, kde boli zemepáni Tekulovci. V 14. až 15. storočí sa názov dediny uvádza najmä v maďarskom jazyku ako Endrevagasa či Andras Vagás. Je zrejmé, že sídlo založili osadníci so šoltýsom Andrejom, užívajúci zákupné roľnícke právo.

V prvej svetovej vojne bola dedina šesť týždňov obkľúčená ruským a rakúsko-uhorským vojskom. Hlavný front prechádzal cez Andrejovú a Šarišské Čierne. Počas druhej svetovej vojny boli v dedine delostrelci slovenskej armády. V tom čase boli naše lesy zaplnené sovietskymi partizánmi. Po vojne obec Andrejová začala žiť spokojnejšie s nádejou na lepšiu budúcnosť. Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

Dedinka v údolí

Leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. „Vyviera medzi Andrejovou a Šarišským Čiernym. Teda vyviera z nášho chotára,“ hovorí Milana Gerženiová, starostka obce a dodáva „V roku 2009 nám Andrejovka narobila škody. Pri návalovom daždi voda so sebou brala všetko. Dokonca zničila aj mosty. V rámci výzvy z Úradu vlády sme tu urobili protipovodňové opatrenia. Po celom chotári sa urobili zadržiavace drevené hrádzky. Robili ich naši rómski spoluobčania.“

Andrejová je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami. Dominuje bukový les. Andrejovský chotár s rozsiahlymi lesmi je ideálnym miestom na turistiku, zbieranie húb a poľovačku. Pri štátnej ceste, na Šarišské Čierne, sa nachádza prameň „Zimná studňa” s čistou priezračnou vodou. Cez obec vedie aj cyklochodník do Poľska, takže núdzu o turistov tam nemajú.

Andrejovskí Rómovia

Obec má momentálne 343 obyvateľov. Časť obyvateľstva tvoria Rómovia. V 18. storočí žili pri nižnom konci dediny. Mali postavené štyri drevené chyžky, v ktorých v roku 1931 žilo osem rodín.

„Dnes bývajú Rómovia v murovaných domoch. Majú zavedenú elektrinu, vodovod a plyn ako ostatní obyvatelia obce. Môžem povedať, že oproti iným rómskym osadám si tu žijú na úrovni. Pomáhajú nie len pri malých obecných službách. Viacerí z nich sú riadne zamestnaní v rámci projektu cez Úrad práce,” hovorí Milana Gerženiová. Kedysi v obci pôsobil šikovný kováč rómskej národnosti. Mal aj svoju kováčsku dielňu.

Povýšenie Kríža

„Nedávno sme organizovali turistický pochod na Lysaňu, najvyšší vrch v našom chotári. Uskutočňujeme ho v rámci sviatku Povýšenia sv. Kríža. Máme tam postavený kríž, ktorý bol vysvätený v roku 2012,“ hovorí starostka obce.

„Ďalší turistický pochod, ktorý v obci zvyčajne organizujeme, je na Zborovský hrad. Koná sa vždy 1. mája a tohto roku to bol už štvrtý ročník.“ Prvýkrát sa tento turistický pochod uskutočnil s prešovským arcibiskupom Jánom Babjakom. Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli, každoročne organizuje stretnutie mládeže prešovskej arcidiecézy.

Pred štyrmi rokmi stretnutie konalo práve v obci Andrejová. Zúčastnilo sa ho via než tisíc mladých ľudí. „A práve na túto počesť sme začali praktizovať pochody aj my. Spoločne sa vyberieme na hrad, porozprávame sa, posedíme a niečo si opečieme na ohni. Zvyčajne nás je okolo štyridsať“ hovorí Milana Gerženiová.

Pálenie sobitky i Pálenica

„Naši poľovníci nám každoročne postavia vatru, ktorá sa páli na Jána. Jánske ohne nazývame po rusínsky sobitky. Je to veľká akcia, kde sa stretne okolo sto ľudí. Členovia poľovníckeho združenie Jatník, ktoré tu máme, nám okrem vatry pripravia aj guľáš,“ hovorí starostka. Okrem toho sa v obci organizuje aj obecná zabíjačka.

„Príde cez 150 ľudí a spoločne vytvárame rôzne zabíjačkové špeciality. Potom je ochutnávka a veselica,“ dodáva Gerženiová. Marcin Radoslav, ktorý pochádza z Hažlína, tu pred niekoľkými rokmi otvoril Pestovateľskú pálenicu. Nazval ju Pálenica Andrejová. Bola založená za účelom poradiť pestovateľom ako efektívne zúžitkovať prebytok ovocia na kvalitné ovocné destiláty.

Hrajú dôchodcom

V obci majú aj svoj vlastný Klub dôchodcov pri Obecnom úrade. Nie sú združený s Jednotou dôchodcov Slovenska. „Stretávajú sa minimálne dvakrát v roku. Ku Dňu matiek a začiatkom roka pred MDŽ,“ hovorí starostka. V obci majú pekný zvyk. Ak má niekto svoje jubileum, zahrajú mu pieseň z obecného rozhlasu.

V októbri zasa hrajú na počesť úcty k starším. Starší občania sa každoročne zúčastňujú výletov s obecným farárom. „Trikrát sme boli v Litmanovej a vlani sme boli pozrieť drevené kostolíky v Poľsku,“ povedala Milana Gerženiová. V obci sa nachádza krčma aj obchod. Je otvorený len v utorok, štvrtok a sobotu. „Tiež slúži hlavne pre dôchodcov, aby si mohli nakúpiť základné potraviny,“ dodáva starostka obce. V obci nemajú školu ani škôlku. Gréckokatolícky chrám Ochrana Presvätej Bohorodičky je z roku 1893.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame