redakcia Bardejovský Reportér Kultúra Správy

V Bardejove vyvrcholil Rok Jozefa Grešáka

Tématický rok ukončila medzinárodná muzikologická konferencia. Súčasťou bola aj ceremónia kde mu bolo udelené významné ocenenie Čestný občan Bardejova in memoriam.

Ilustračný obrázok k článku V Bardejove vyvrcholil Rok Jozefa Grešáka
Zdroj: Bardejovský Reportér

BARDEJOV. Začiatkom februára 2018 sa v Bardejove uskutočnilo vyvrcholenie Roka Jozefa Grešáka. Tak sa volá špeciálny projekt, ktorý pripomína bardejovského rodáka, hudobného skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka. V rámci tématického roka sme si pripomenuli 110. výročie od jeho narodenia a 31. výročie od jeho úmrtia.

Čestné občianstvo in memoriam

Slávnostné vyvrcholenie Roka Jozefa Grešáka sa začalo v stredu 7. februára pietnym aktom pri skladateľovej hrobke na bardejovskej Kalvárii. Pokračovaním bola ceremónia s tématickým programom Grešákovej tvorby v obratnej sieni Mestského úradu.

Muzikologička Silvia Fecsková, ktorá je autorkou celého projektu, predniesla životopis samotného majstra. Zaznel aj úryvok jeho monodrámy Zuzanka Hraškovie, ktorú muzikológovia označujú za kľúčové dielo Grešákovej tvorby. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdanie ocenenia Čestný občan Bardejova in memoriam.

25. júna 2013 bolo na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Bardejove schválene, že do tohto zoznamu pribudne meno majstra Jozefa Grešáka. Cenou Čestného občianstva mesta sa môže popíšiť len veľmi málo ocenených. Udeľuje sa osobám, ktorý sa významým spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena.

Jozef Grešák dostáva ocenenie in memoriam, ako prejav úcty a vďaky za výnimočný prínos do hudobnej kultúry na Slovensku i v zahraničí, ako aj za významnú prezentáciu mesta Bardejov.

Z rúk primátora si toto ocenenie prevzal Grešákov vnuk Richard Zimmer. „Môžem povedať, že týmto ocenením došlo k naplneniu vízie celého jeho hudobného života. Verím, že aj v budúcnosti bude odkaz môjho starého otca inšpiratívnym pre všetkých ľudí dobrej vôle,“ konštatoval Zimmer. Následne primátor mesta odovzdal Ďakovné listy tým, ktorí sa významne zaslúžili za realizáciu projektu Rok Jozefa Grešáka.

Zdroj: Hudobné centrum

Významná osobnosť hudobného života

Po ukončení podujatia sa zúčastnení presunuli do Šarišského múzea v Bardejove, kde sú vystavené vzácne pamiatky rodiny Grešákovcov. Prišli aj zástupcovia akciovej spoločnosti Slovenská Pošta. V rámci výstavy uviedli korešpondenčné lísty s fotografiou Grešáka, a zvýraznili aj príležitostnou pamätnou pečiatkou s Grešákovým portrétom.

Portrét namaľovala jeho dcéra, akademická maliarka Eva Grešáková. Nasledujúci deň sa konala medzinárodná muzikologická konferencia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Konferencia niesla názov Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomenov doby.

„Bol by som nešťastný keby som musel východné Slovensko opustiť. Sem patrím a tu chcem aj zomrieť. Isteže chcem aj cestovať, ale vždy sa znovu na východné Slovensko vracať, najmä do môjho Bardejova,“ takto sa v decembri 1982 vyjadril samotný majster Jozef Grešák.

Muzikologička Silvia Fecsková prednáša životopis Jozefa Grešáka. / Zdroj: Bardejovský Reportér

Komponoval už v mladom veku

Skladateľ, klavirista a organista Jozef Grešák (1907 – 1987), sa narodil v rodine významného bardejovského rezbára a kamenára. Jeho hudobné nadanie sa prejavilo veľmi skoro. Už ako desaťročný vedel hrať na kráľovský nástroj akým bol orgán. Keďže v čase jeho mladosti nebolo v Bardejove vhodné hudobné učilište, Grešák bol odkázaný na samoštúdium.

Otec pre existenčné obavy nepodporil jeho túžbu byť profesionálnym hudobníkom. Základy hudobného vzdelania získal na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Jozef Grešák začal komponovať veľmi zavčasu. Už ako 13-ročný napísal Klavírne trio. Dielom 16-ročného mladíka je Komorná symfónia a v devätnástich si už trúfol na náročný operný žáner a vznikla opera Zlatulienka.

Český husľový virtuóz Pavel Burdych prednáša Grešákové skladby. / Zdroj: Bardejovský Reportér

Zachoval si originalitu

Jeho túžba získať akademické vzdelanie v odbore kompozícia sa však nenaplnila. Na Konzervatórium v Prahe nebol prijatý. Navyše z finančných a rodinných dôvodov odmietol v roku 1928 štipendium, ktoré by mu bolo umožnilo študovať v Paríži. Jozef Grešák sa po týchto skúsenostiach odmlčal a viac ako 20 rokov nekomponoval.

Napriek neúspechu pri prijímacích skúškach na pražské Konzervatórium J. Grešák na hudbu nezanevrel.

Pôsobil ako korepetítor v českých divadlách, okrem iného aj v ND v Prahe. Od roku 1949 bol učiteľom hudobnej a výtvarnej výchovy na gymnáziu v Bardejove. Od roku 1954 pôsobil ako korepetítor Ukrajinského národného divadla so sídlom v Prešove. Stal sa členom Zväzu slovenských skladateľov a od roku 1957 bol tajomníkom pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach.

Jozef Grešák patrí dnes k významným slovenským hudobným skladateľom 20. storočia. Jeho tvorba si zachovala originalitu východoslovenského autora. Je aj autorom opery S Rozárkou a Zuzanka Hraškovie.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie