V Bardejove pribudli kamery

Na prevenciu kriminality a ochranu majetku osadili päť nových kamier.

Ilustračný obrázok k článku V Bardejove pribudli kamery
Zdroj: Ilustračné foto

BARDEJOV. S budovaním bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov sa začalo v roku 2003. Jeho rozširovanie a modernizácia sa uskutočňuje na základe dlhodobého projektu s dôrazom na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Bardejov a sídliskové celky.

Bezpečnosť a ochrana majetku

Cieľom a obsahom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta. Kamerový systém dohliada aj na ochranu majetku obyvateľov mesta a majetku mesta. Zároveň sa tým posilní dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a tiež vo vymedzenom rozsahu aj dohľad nad dopravno-bezpečnostnou situáciou.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

To všetko bez nutnosti zvyšovania početných stavov príslušníkov mestkej polície. Na druhej strane má inštalácia kamerového systému preventívny účinok a vedie k potieraniu protiprávnych konaní, priestupkov a trestných činov potencionálnych páchateľov. Vďaka monitorovaciemu kamerovému systému sa podarilo odhaliť viacero protiprávnych konaní, priestupkov a trestných činov.

Finančne náročná realizácia

Finančné prostriedky na tento účel sú získavané z rozpočtu mesta a rozpočtu Vlády SR, prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. V roku 2017 bolo z rozpočtu Vlády SR na tento účel poskytnutých 25 000 eur. Mesto Bardejov prispelo zo svojho rozpočtu sumou 6 250 eur, čo predstavuje 20 % kofinancovanie.

Obsluha bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému je zabezpečená nepretržite 24 hodín denne. Za týmto účelom mesto Bardejov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zriadilo chránenú dielňu, kde našli pracovné uplatnenie občania so zníženou pracovnou schopnosťou.

Z prostriedkov aktuálneho projektu boli osadené kamery na nasledovných miestach:

  1. Kamera na ul. Rhodyho s dosahom na ul. Rhodyho, ul. Šiancova, ul. Jiráskova, ul. Sv. Jakuba
  2. Kamera na ul. Františkánov s dosahom na ul. Jiráskova, ul. Františkánov, ul. Komenského
  3. Kamera na ul. Stocklova s dosahom ul. Na hradbách, ul. Stocklova
  4. Kamera na ul. Toplianska s dosahom ul. Kutuzovova, ul. Toplianska, letné kúpalisko
  5. Kamera na ul. Toplianska s dosahom ul. Kutuzovova, ul. Toplianska, zimný štadión
Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame