Bardejovský Reportér Správy Samospráva

Supermani medzi bardejovskými mestskými poslancami!

Šikovnosť niekoľkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove je obdivuhodná. Viacerí sú v štyroch, jeden dokonca v siedmych! Uvádzame aj kompletný zoznam členov odborných komisií mesta.

Ilustračný obrázok k článku Supermani medzi bardejovskými mestskými poslancami!
Foto: Bardejovský Reportér / Zdroj: Bardejovský Reportér

Nové volebné obdobie je rozbehnuté. Poslanci okrem prvých rokovaní obsadili už aj miesta v odborných komisiách, či dozorných radách. Niektorí zasadli v jednej, niektorí v dvoch, niektorí v siedmych. Na poslednom zastupiteľstve na tento problém upozornil poslanec Juraj Bochňa.

Možno ste netušili, že v Bardejove máme odborníka na takmer všetky problémy mesta. Je ním poslanec Jozef Pasternák, 58 r., technik, Smer-SD. Poslanci ho verejným hlasovaním zvolili až do siedmych rozličných odborných komisií MsZ (Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí, Komisia školstva, telesnej kultúry a športu, Komisia spoločenských vecí a kultúry, Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, Komisia verejného poriadku). Ďalším všestranným odborníkom je aj Pavol Goriščák, 36 r., podnikateľ, Slovenská národná strana. Zvolený je do piatich komisií (Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí, Komisia školstva, telesnej kultúry a športu, Komisia verejného poriadku, Komisia pre prešetrovanie sťažností, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta). Len o trochu menší borci sú poslanci Šimco a Krok (zhodne v 4 komisiách).

V niektorých komisiách majú po 1.krát zastúpenie aj členovia Mládežníckeho parlamentu v Bardejove. Pred voľbami im sľubovali miesta vo všetkých ôsmych komisiách, kde môžu pôsobiť aj neposlanci. Ušli sa im však miesta len v šiestich komisiách.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komi­sie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov mesta a jej členovia sú za účasť na každej z nich zvlášť odmeňovaní z rozpočtu mesta.

Kompletný zoznam členov všetkých komisií MsZ:

Komisia finančná

Ing. Mária Ferková predseda komisie 

Ing. Miloš Dvorský člen poslanec

Ing. Peter Petruš člen poslanec

Mgr. Slavomír Krok člen poslanec

Mgr. Peter Hudák, PhD. člen poslanec

Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec

Bc. Stanislav Soroka člen poslanec

IPhDr. Oliver Polyák člen neposlanec

Ing. Marián Matej člen neposlanec

RSDr., Ing. Artem Fecko člen neposlanec 

Ing. Dagmar Mačejovská sekretár

Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD predseda komisie 

MUDr. Andrej Havrilla člen poslanec

Ing. Maroš Micenko člen poslanec

Mgr. Pavol Bicák člen poslanec

Ing. Marek Hudák člen poslanec

Jozef Pasternák člen poslanec

Jaromír Zdziebko člen neposlanec

Janette Jarvie člen neposlanec

Mgr. Valentína Koščová člen neposlanec

Ing. arch. Alena Petejová člen neposlanec

Tamara Valičeková člen neposlanec 

Ing. Jiří Brejník sekretár

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí

Mgr. Alexander Starinský predseda komisie

Mgr. Pavol Goriščák člen poslanec

Bc. Michal Hanko člen poslanec

MUDr. Ján Fotta člen poslanec

Jozef Pasternák člen poslanec

Marek Šimco člen poslanec

Ing. Adam Dzamba člen neposlanec

Peter Žarnovský člen neposlanec

Ing. arch. Miroslav Lakata člen neposlanec

Mgr. Vladimír Košč člen neposlanec

Ing. Martin Ceľuch, PhD. člen neposlanec

Milan Klimek sekretár

Komisia školstva, telesnej kultúry a športu

Mgr. Slavomír Krok predseda komisie 

Ing. Marek Hudák člen poslanec

Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec

Mgr. Veronika Marková člen poslanec

Jozef Pasternák člen poslanec

Mgr. Pavol Goriščák člen poslanec

Vladislav Novák člen neposlanec

Mgr. Mária Havrillová člen neposlanec

Mgr. Eva Kučová člen neposlanec

Mgr. Peter Dolhý člen neposlanec

Miriam Helena Hudák člen neposlanec

Mgr. Marcela Bercelová sekretár

Komisia spoločenských vecí a kultúry

Mgr. Veronika Marková predseda komisie 

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. člen poslanec

Mgr. František Tkáč člen poslanec

PhDr. Anton Duchnovský člen poslanec

MUDr. Andrej Havrilla člen poslanec

Jozef Pasternák člen poslanec

Dominik Fotta člen neposlanec

Mgr. Róber Geci člen neposlanec

Jakub Boruv člen neposlanec

JUDr. Jana Švantnerová člen neposlanec

Marianna Potanovičová člen neposlanec

Bc. Daniela Mamrošová sekretár

Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva

MUDr. Andrej Havrilla predseda komisie 

PhDr. Anton Duchnovský člen poslanec

Mgr. Pavol Bicák člen poslanec

Mgr. František Tkáč člen poslanec

Jozef Pasternák člen poslanec

Mgr. Veronika Marková člen poslanec

Mgr. Erik Sokoli člen neposlanec

PhDr., PaedDr. Ján Maník, PhD. člen neposlanec

Vladimír Frický člen neposlanec

Mgr. Mikuláš Prokop člen neposlanec

Viktor Fertaľ člen neposlanec

Ing. Gabriela Hajtolová sekretár

Komisia správy majetku

Ing. Miloš Dvorský predseda komisie 

Ing. Peter Petruš, MBA člen poslanec

Bc. Michal Hanko člen poslanec

Mgr. Milan Ján Pilip člen poslanec

MUDr. Ján Fotta. člen poslanec

Mgr. Peter Hudák, PhD. člen poslanec

Bc. Stanislav Soroka člen poslanec

Ing. Ladislav Arendáč člen neposlanec

Tomáš Bučko člen neposlanec

Ing. Ján Rusiňko člen neposlanec

Marek Pillár člen neposlanec

Monika Beňová sekretár

Komisia verejného poriadku

Mgr. Pavol Goriščák predseda komisie 

Jozef Pasternák člen poslanec

Mgr. Slavomír Krok člen poslanec

Mgr. Alexander Starinský člen poslanec

Ing. Maroš Micenko člen poslanec

Marek Šimco člen poslanec

Slavomír Hudák člen poslanec

František Kučmina člen neposlanec

Tomáš Kravec člen neposlanec

Dominik Pračko člen neposlanec

Norbert Király člen neposlanec

Monika Knapová sekretár

Komisia pre prešetrovanie sťažností

JUDr. Eva Hudáková predseda komisie 

Marek Šimco člen poslanec

Ing. Mária Ferková člen poslanec

Mgr. Pavol Goriščák člen poslanec

RNDr. Vladimír Savčinský náhradník za predsedu poslanec

Ing. Marek Hudák náhradník poslanec

Mgr. Milan Ján Pilip náhradník poslanec

Mgr. Slavomír Krok náhradník poslanec

Jana Jaščurová sekretár

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

KDH – Marek Šimco 

NOVA – Ing. Maroš Micenko 

SMER – SD – Jozef Pasternák 

SNS – Mgr. Pavol Goriščák

Text a foto: Vladislav Novák

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie