redakcia Bardejovsky reporter Rôzne Správy Samospráva

Súkromné gymnázium v Bardejove zachránené!

Napriek rozhodnutiu kompetentných sa škole podarilo docieliť ministerskú výnimku.

Ilustračný obrázok k článku Súkromné gymnázium v Bardejove zachránené!
Foto: redakcia Bardejovsky reporter / Zdroj: Bardejovský Reportér

Na základe rozhodnutia, ktoré bolo prednesené v Prešove dňa 12.11.2018 na porade riaditeľov SŠ a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Súkromnému gymnáziu nebola pridelená ani jedna trieda, t.j. nulový počet žiakov, pre budúci školský rok 2019/2020. PSK sa tak snaží znižovaním počtu tried o racionalizáciu školstva v kraji.

Proti tomuto rozhodnutiu vedenie Súkromného gymnázia na čele s riaditeľkou PaedDr. Renátou Tulejovou v novembri protestovalo a odvolalo sa aj na Ministerstvo školstva SR, kde požiadali o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka a o udelenie výnimky pre školu. Ministerstvo školstva so Súkromným gymnáziom rokovalo dňa 14.1.2019. Konečné rozhodnutie MŠ SR, či bude škole udelená výnimka malo byť oznámené do 31.1.2019..

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 31.1.2019 bol Súkromnému gymnáziu pre školský rok 2019/2020 pridelený počet žiakov 28. Dokument zverejnila Asociácia súkromných škôl na Slovensku. To znamená, že v budúcnom školskom roku Súkromné gymnázium v Bardejove otvára jednu triedu!

Žiaci, ktorí majú záujem študovať na gymnáziu, si teda môžu podávať prihlášky aj na Súkromné gymnázium v Bardejove!

Text a foto: Vladislav Novák

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie