Rastislav Dvorový Rôzne

Rastislav Dvorový: Trpíme syndrómom „omšovania“

Hľadajme chudobných, mrzákov, chromých a slepých dneška. A hodujme s nimi.

Ilustračný obrázok k článku Rastislav Dvorový: Trpíme syndrómom „omšovania“
Zdroj: Rastislav Dvorový

Nedá sa nič robiť, je to stále tak. Vždy, keď farizeji pozvú učiteľa na hostinu, stane sa niečo smiešne. Ježiš im vždy dokáže dať „sústo“, ktoré zostáva v krku a ktoré len ťažko vedia prehltnúť. Dnes napríklad žiada toho, kto ho pozval: „Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť.“ (Lk 14, 12 –14).

Ježiš je človek, ktorý nepozerá na etiketu, bontón, na vzájomnú výmenu láskavostí, ktorá rodí exkluzívnosť a uzavretosť. Naopak, žiada od farizeja, aby sa vzdal toho, čo mu je najdrahšie, jeho statusu večnej a kultovej čistoty.

Aby sa mohol otvoriť bratom a sestrám, ktorí su v samom strede Božieho srdca. Zdieľanie jedla, aj toho eucharistického, nemá dôvod v sebe samom. Sprostredkúva život tomu, kto ho nemá. Je prijatím a otvorenosťou voči tomu, kto je vylúčený.

Je pozornosťou a rozhodnutím sa pre „priateľstvo“ s tými, pre ktorých sa rozhoduje Boh, aby sme tak pokračovali v Otcovom diele stvorenia nového, stále ludskejšieho ľudstva.

Vyvstáva teda otázka – s kým sa stretávam? S kým sa delím svoj každodenný chlieb? Kto sa zúčastňuje našich eucharistických stolovaní? Otázky, na ktoré nie je vždy jednoduché dať odpoveď.

Častokrát preto, lebo naše kresťanské spoločenstvá trpia syndrómom „omšovania“ (vidíte dobre, to nie je tlačová chyba!), až do tej miery, že by sme chceli vzdať Bohu slávu „krásnymi sláveniami“, pri ktorých „chudobní, mrzáci, chromí a slepí“ dneška nenachádzajú miesto.

V zmysle hesla: „Sme vždy spolu, svoji medzi svojimi, a cítime sa dobre sami medzi sebou! Učiteľu, prosím, nerušiť: Celebrujeme!“

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 14, 12 –14)

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Rastislav Dvorový (44) je katolícky kňaz, pochádza z Košíc. Ako kaplán pôsobil vo Svidníku, Jenkovciach a Prešove. Po štúdiách v Ríme bol misionárom na Ukrajine. V misijnom seminári v Izraeli vyučuje bohoslovcov. Venuje sa aj sprievodcovstvu na púťach.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie