Bardejovský Reportér Správy Samospráva

Primátor vetoval uznesenie poslancov!

Primátor Boris Hanuščak nepodpísal uznesenie o schválení Ing.Juraja Peteju za člena finančnej komisie, ktoré schválili poslanci.

Ilustračný obrázok k článku Primátor vetoval uznesenie poslancov!
Foto: Bardejovský Reportér

Dnes sa konalo mimoriadne zasadnutie mestskej rady, na ktorom informoval primátor Boris Hanuščak, že nepodpísal uznesenie o schválení Ing.Juraja Peteju za člena finančnej komisie, ktoré schválili poslanci MsZ Bardejov.

O čo vlastne ide?

V predvolebnom boji viacerí kandidáti sľúbili zástupcom mládežníckeho parlamentu v Bardejove, že súhlasia aby mali po 1 členovi v 8 komisiách pri MsZ. Po voľbách im však poslanci a primátor schválili členov len v 6 komisiách, čo bolo porušenie predvolebných sľubov. Vyjadrenie poslanca Pilipa „Ja osobne, ale aj celý poslanecký klub "My“ od začiatku podporoval členstvo mladých ľudí v komisiách mestského zastupiteľstva. To, že namiesto ôsmych zástupcov majú mladí v komisiách iba šiestich vzniklo počas úvodných rokovaní, kde práve zástupcovia poslaneckého klubu „Za rozvoj Bardejova“ (Smer, SNS a nezávislí), aktuálni viceprimátori V. Savčinský a E. Hudákova sami skonštatovali, že úspech bude, ak dáme mladým namiesto 8 aspoň 6 zástupcov, keďže doteraz nemali ani jedného. Dnes títo istí poslanci vehementne obhajujú mladých, hoci aj na úkor sfunkčnenia finančnej komisie, ktorej posledné dve zasadnutia dopadli katastrofálne. My sme však tiež za doplnenie mládežníka do finančnej komisie. Mal by však nahradiť niekoho, kto nie je odborník v tejto oblasti."

Poslanci dokonca omylom schválili p.Mačejovskú aj za sekretára a aj za člena tej istej komisie. Na ďalšom MsZ to mali napraviť voľbou nového člena. Navrhovaný bol člen mládežníckeho parlamentu Dávid Duda. Poslanec Šimco navrhol iného kandidáta Ing. Peteju pre jeho odbornosť, ktorého poslanci aj schválili.  To sa však zjavne nepáčilo primátorovi mesta B.Hanuščakovi, ktorý nepodpísal uznesenie o schválení Ing.Juraja Peteju za člena finančnej komisie, ktoré schválili poslanci MsZ. Vyjadrenie člena mestskej rady poslanca Bicáka “Na zasadnutí mestskej rady to oznámil bez toho, aby špecifikoval svoje dôvody. Podľa mňa to bola reakcia na list, ktorý zaslali členovia mládežníckeho parlamentu, kde rozhorčení upozornili na sľub , že budú vo všetkých komisiách. Zákon o obecnom zriadení ( §13 ods. 6) primátorovi mesta umožňuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia mestským zastupiteľstvom. Pred pozastavením jeho výkonu primátor prerokuje toto uznesenie v MsR, jej uznesením však nie je viazaný.

Finančná komisia tak ostáva naďalej neúplná. Na ťahu sú tentoraz poslanci. Prelomia primátorove veto?

Oficiálne vyjadrenie mládežníckeho parlamentu v Bardejove: „Kvôli administratívnej chybe, ktorá nastala na druhom zasadaní MsZ v Bardejove došlo k zvoleniu sekretárky do finančnej komisie namiesto člena mestského mládežníckeho parlamentu. Táto chyba mala byť následne formálne odstránená hlasovaním. Krátko pred hlasovaním bol predložený iný kandidát. Hlavný argument za zvolenie nového kandidáta bola jeho odbornosť. Komisie boli kreované tak, aby každá komisia bola odborná, pričom nominant mládežníckeho parlamentu úroveň odbornosti nenaruší. Znepokojila nás nekonštruktívna diskusia, ktorá vychádzala zo subjektívneho pohľadu jednotlivcov. Keďže hlavnou úlohou mestského mládežníckeho parlamentu je podporovať participáciu stredoškolákov na všetkých úrovniach, preto Mestský mládežnícky parlament mesta Bardejov naďalej podporuje účasť mladých vo finančnej komisii“.

Autor textu a foto: Vladislav Novák

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie