Nie sú nedotknuteľní: V roku 2018 obvinili 121 policajtov za 141 trestných činov

V roku 2018 bolo obvinených 121 policajtov za 141 trestných činov. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2018, s ktorou sa v utorok oboznámila vláda.

Zdroj: Dnes24.sk

„Celkovo bolo v rámci Slovenska v roku 2018 vznesené obvinenie 121 policajtom za 141 trestných činov, čo je o sedem policajtov a 13 trestných činov viac ako v roku 2017. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu 22.017 policajtov tvorí 0,55 percenta. V roku 2017 bol podiel obvinených policajtov 0,52 percenta a v roku 2016 bol 0,49 percenta z celkového počtu policajtov,“ ozrejmil rezort vnútra.

Doplnil, že v niektorých prípadoch boli policajti v rámci hodnoteného obdobia obvinení viackrát, keďže spáchali viaceré skutky v rôznych časových obdobiach, ktoré sa postupne inšpekčnej službe podarilo zadokumentovať a vyšetriť.

Inšpekcia skonštatovala, že najviac trestných činov policajtov bolo proti poriadku vo verejných veciach, a to 66. Nasleduje 22 trestných činov proti životu a zdraviu a 15 v oblasti trestných činov proti majetku.

Medzi oblasti, v ktorých najčastejšie dochádza k páchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, podľa rezortu patrí napríklad prerokúvanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky či manipulácia úkonov pri dokumentovaní alebo vyšetrovaní protiprávneho konania. Patrí sem tiež poskytovanie informácií z informačných systémov Ministerstva vnútra (MV) SR a informácií policajno-bezpečnostného charakteru neoprávnenej osobe.

Ministerstvo do tejto skupiny zaradilo aj korupčné trestné činy. Zo správy vyplýva, že v tejto oblasti bol zaznamenaný najväčší nárast, a to až o 11 prípadov. V roku 2017 ich bolo podľa inšpekcie päť, v minulom roku 16.

Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru vypracoval Úrad inšpekčnej služby MV SR. Prevzal tak úlohu sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR, ktorá sa zrušila k 31. januáru 2019 v zmysle novely zákona o Policajnom zbore.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie