Na Slovensku sú dane oveľa priateľskejšie

Poľské firmy čoraz častejšie otvárajú svoje pobočky na Slovensku. Rozhovor s Robertem Ramsom, prezidentom spoločnosti Ramex.

Jolanta Bugajska
Ilustračný obrázok k článku Na Slovensku sú dane oveľa priateľskejšie
Zdroj: Dobry Tygodnik Sądecki

Prečo podľa Vás poľské firmy čoraz častejšie otvárajú svoje pobočky na Slovensku a dokonca tam aj prenášajú celé firmy?

Podľa môjho názoru existujú dve skupiny firiem, ktoré začínajú podnikať na Slovensku. Do prvej skupiny patria firmy, ktoré hľadajú nové trhy a chcú sa rozvíjať. Slovensko je svojou polohou nášmu malopoľskému regiónu najbližšie, preto predaj a obsluha tohto trhu vyzerá podobne, ako keby sme otvárali pobočku na Sliezku alebo vo Varšave.

Jediným problémom je len to, že chýba možnosť prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 24 tony cez hraničné prechody v našom najbližšom okolí v Piwnicznej, Leluchove alebo Muszynke. Musíme teda prechádzať ďalej cez Barwinek a Chyżne.

Druhou skupinou sú tie firmy, ktoré otvárajú svoje pobočky, aby využili výhody, akými je napr. možnosť odpočítať si celého DPH pri nákupe osobného motorového vozidla. U nás je tento proces oveľa komplikovanejší a možno odpočítať len 50% DPH alebo 100 %, ale to len v prípade, že vediete knihu jázd a využívate ho len na služobné účely. Ďalším dôvodom sú oveľa nižšie odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Podľa Hlavného štatistického úradu obraty so Slovenskom v prvom polroku minulého roka vzrástli o 2,9% a predstavovali viac ako 4 miliardy €, vďaka čomu sa Slovensko dostalo na 13 miesto s podielom 2,3% celkového obratu zahraničného obchodu Poľskej republiky. Bude podľa Vás tento rastúci trend pokračovať?

Myslím si, že rast sa môže udržať, nakoľko poľské obchodné firmy majú nižšie marže a sú oveľa flexibilnejšie pri rokovaní s klientom, vďaka čomu môžu v konečnom dôsledku ponúknuť nižšie ceny. Hoci rastová tendencia sa nemusí udržať na takej úrovní, nakoľko Slovensko má oveľa menší trh.

Slováci sa snažia „brániť” svoj trh a mnoho globálnych producentov blokuje poľským firmám predaj na území Slovenska, pokiaľ tam nemajú svoje pobočky, napr. prostredníctvom nerefinancovania nákladov na dopravu, aj keď Slováci takúto rekompenzáciu majú.

Ako táto situácia vyzerá v prípade firmy Ramex?

Ramex má na Slovensku zaregistrovanú spoločnosť s ručením obmedzeným. Keď som pred 15 rokmi otváral firmu na Slovensku, boli to úplne iné časy, lebo tam bolo veľmi málo poľských pobočiek. Obchodovalo sa s oveľa vyššími maržami. Ale, ako hovoria Slováci, poľské firmy, ktoré masovo prichádzajú na slovenský trh a konkurujú si s cenami, tieto marže výrazne znížili.

Jediným problémom je len to, že chýba možnosť prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 24 ton cez hraničné prechody v našom najbližšom okolí v Piwnicznej, Leluchove alebo Muszynke.

Ako sa Vám spolupracuje so Slovenskom? Nemáte problém s jazykom alebo problém s daňovým systémom?

Čo sa jazykovej bariéry týka, tak naozaj nemám žiaden problém dohovoriť sa so Slovákmi, a predovšetkým v tom pohraničnom regióne. A v otázkach daní – podľa môjho názoru je daňový systém na Slovensku oveľa priateľskejší pre daňového poplatníka a jednoduchší v interpretácií.

Prečítajte si aj

Oplatí sa na Slovensku podnikať?

Pred 15 rokmi sa na Slovensku oplatilo podnikať, nakoľko marže tam boli vysoké, ale dnes už Slovensko nie je žiadne eldorádo. Existujú tam plusy aj mínusy podnikania. Poľské firmy otvárajú pobočky nie len na Slovensku, ale tiež v Čechách, Nemecku alebo iných krajinách Európskej únie.

V našom prípade, teda pri predaji stavebných materiálov, má Slovensko, vďaka svojej polohe, možnosť prepraviť tovar v rozumnej cene. Napr. preprava keramických tvárnic, kde hodnota 24 tonového tovaru neprekračuje 5 – 7 tisíc PLN, nie je na väčšie vzdialenosti ekonomická a jednoducho sa neoplatí. Je dobré si všimnúť, že slovenský trh nie je veľmi veľký. Možno ho porovnať napríklad s aglomeráciou poľského Sliezka.