Na Slovensku je viac ako milión starobných dôchodcov: TOTO je priemerná výška dôchodku

V marci 2018 Sociálna poisťovňa vyplatila dôchodkové dávky 1 391 675 dôchodcom. Aká bola priemerná vyplácaná výška dôchodku?

Ilustračný obrázok k článku Na Slovensku je viac ako milión starobných dôchodcov: TOTO je priemerná výška dôchodku
Zdroj: TASR

Najviac bolo poberateľov starobného dôchodku – 1 064 569, invalidného dôchodku – 234 906, vdovského dôchodku – 30 678 a sirotského dôchodku – 22 184. Predčasný starobný dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatila 17 286 dôchodcom a vdovecký dôchodok dostalo 5539 mužov.

Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla 439,27 eura, predčasného starobného dôchodku 414,36 eura.

Priemerná výška invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 203,88 eura a pri invalidných dôchodkoch nad 70 % to bolo 367,29 eura.

Vdovské dôchodky vyplatené k poslednému marcovému dňu mali priemernú výšku 255,18 eura, vdovecké 201,10 eura a sirotské boli v priemernej výške 134,82 eura.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR