Od Vás Rôzne Správy

Máte doma budúceho škôlkára? Materské školy začnú zverejňovať termíny prijímania detí

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

Ilustračný obrázok k článku Máte doma budúceho škôlkára? Materské školy začnú zverejňovať termíny prijímania detí
Zdroj: TASR

Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca, informuje o tom rezort školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Samotné prijímanie žiadostí by sa malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl. „Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch,“ uvádza ministerstvo školstva. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. „Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,“ priblížil rezort školstva.

V školskom roku 2017/2018 je na Slovensku v prevádzke 2984 materských škôl, z toho je 2742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. V nich bolo spolu zapísaných vyše 160 000 detí. „V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet tried v materských školách o 129 a počet detí stúpol medziročne o 1192. K 15. sep­tembru 2017 bolo evidovaných 12 324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy,“ uzavrelo ministerstvo školstva.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie