Tlačové správy

Helena Mezenská – ochrankyňa práv spotrebiteľov

Spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho ochrancu. Počet prípadov, keď spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, pribúda.

Ilustračný obrázok k článku Helena Mezenská  – ochrankyňa práv spotrebiteľov
Zdroj: Helena Mezenská

Ochrana práv spotrebiteľa je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Spotrebiteľmi sme všetci, bez ohľadu na naše vzdelanie, postavenie a pôvod a priznám sa, nepoznám človeka, ktorý by nemal skúsenosť, či už s nejakou nekalou praktikou obchodníkov, exekúciou, s neoprávnene vyrubeným nedoplatkom za energetické, alebo telekomunikačné služby, či s neuznaním oprávnenej reklamácie. 

Ide zväčša o zraniteľných spotrebiteľov – dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkymi príjmami,  nízkou finančnou a právnou gramotnosťou, ktorí nemajú na drahých advokátov, a tak nemajú prístup k spravodlivému riešeniu.

Preto som v roku 2002 pristúpila k založeniu Zdru­ženia na ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) – OMBUDSPOT® v Po­prade, ktoré sa špecializuje na zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

Hoci spočiatku sme pôsobili regionálne, postupne sa pôsobenie  zdru­ženia rozšírilo na celé Slovensko. O správnosti našich postupov svedčí viac ako 80 % úspešnosť v prevzatých spotrebiteľských sporoch.

Záujem o služby nášho združenia OMBUDSPOT® neustále rastie, z čoho mám na jednej strane radosť, no pribúdajúci počet prípadov, keď spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je zároveň signálom, že NIEČO NIE JE V PORIADKU.

Signálom, že ochrana práv slovenského spotrebiteľa si zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto problémy však Slovensko zastupujúci europoslanci doposiaľ účinne nepoukázali. Spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho HOVORCU A OCHRANCU!

Spotrebiteľ má rovnako právo aj na zdravé životné prostredie, zdravé a bezpečné potraviny, čo sú základné princípy strany DOMA-DOBRE, ktorú prezentujem v blížiacich sa voľbách do Europarlamentu z druhého miesta.

Spoločne chceme presadiť konkurencieschopné poľnohospodárstvo, podporu lokálnej výroby, predaj domácich potravín a udržateľný́ rozvoj vidieka.

Podporte nás na našej ceste do Európskeho parlamentu a 25. mája voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 22. Ak chcete svojho spotrebiteľského ombudsmana a obhajcu v Europarlamente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.

Mgr. Helena Mezenská
45 rokov, Poprad

• Zakladateľka združenia na ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) – OMBUDSPOT® a občianska aktivistka.
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore spoločenské vedy a náuka o spoločnosti, ruský jazyk.

• 2012 – 2016 Poslankyňa Národnej rady SR za stranu OĽaNO
• 2004 – 2010 nezávislá mestská poslankyňa v Poprade
• 2014 Kandidátka na prezidentku SR

• Ako poslankyňa NR SR predložila návrh novely zákona o mediácii. K jej legislatívnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa patril aj návrh na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov či novela Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

• 7. marca 2014 spolu s petičným výborom spustila Petíciu za záchranu slovenskej pôdy, ktorá žiada NR SR a vládu SR prijať zákony zabraňujúce odpredaj slovenskej pôdy zahraničným osobám.

DOMA-DOBRE

Politická strana Doma-Dobre vznikla v roku 2003 s cieľom podporiť rozvoj poľnohospodárstva, ktoré je pre nás základom zdravého fungovania vidieka, regiónov, miest aj obcí. Bojujeme za bezpečné a zdravé potraviny, za potravinovú sebestačnosť Slovenska, a za ochranu práv spotrebiteľov, ktorí sa dnes pred silnými subjektmi nedokážu a nevedia brániť.
95% územia Slovenska tvorí vidiek a 88% ľudí́ žije vo vidieckych oblastiach.

Zdroj: YouTube.com

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Helena Mezenská

Rýchle správy

Najčítanejšie