Rôzne Správy Tlačové správy Video

Údajne si bral peniaze Bardejovskej televízie pre seba

Uverejňujeme tlačovú besedu ku podozreniam z podivných praktík šéfa Bardejovskej televízie

Video: Bardejovský Reportér / Zdroj: YouTube.com

Uverejňujeme tlačovú správu redaktorov Bardejovskej televízie zo dňa 4.2.2019:

V periodiku My Šariš bol dňa 27. novembra 2018 publikovaný článok:„Vyberal a nevracal. Podivné pôžičky šéfa bardejovskej televízie“, ktorého autorom bol redaktor, Mário Hudák. V článku podrobne opísal kauzu, súvisiacu s neštandardnými praktikami konateľa a riaditeľa BTV, Štefana Hija, ktorý vyberal firemné peniaze z účtu, vo výške viac ako 7000 eur a tie, podľa vlastných slov, použil na súkromné účely.

I napriek tomu, že o tejto skutočnosti bolo 12. novembra 2018 zamestnancami televízie informované Valné zhromaždenie, t.j. primátor mesta, následne i dozorná rada BTV, zamestnancom televízie nebolo doposiaľ oficiálne oznámené žiadne stanovisko,či výsledok údajného certifikovaného auditu, ktorý prebehol v BTV. Vo verejnosti sa však stále ozývajú hlasy, prečo sa nekoná a kto sa snaží tento skutok “zamietnuť pod koberec”. Zamestnanci televízie v novembri aj na stretnutí s primátorom mesta, Borisom Hanuščakom, jasne vyjadrili svoj postoj. Poukázali na to, že človek s takýmto amorálnym konaním, nemá právo zastávať post šéfa televízie. Žiaľ, svoj postoj jasne nedeklarovali poslanci Mestského zastupiteľstva, až na jedinú výnimku – poslanca, Milana Philipa, ktorý na 3. rokovaní MsZ, vyzval riaditeľa BTV, aby prehodnotil svoje zotrvanie vo funkcii.

Myslíme si, že takéto /ne/konanie môže v spoločnosti spustiť precedens.Jedinou vecou, potrebnou na to, aby zlo víťazilo, je nečinnosť slušných ľudí, ku ktorým sa hlásime aj my, redaktori Bardejovskej televízie. Keďže novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie v celej spoločnosti, a teda aj protiprávne konanie svojho nadriadeného, rozhodli sme sa čestne, pravdivo a zodpovedne vyjadriť k vzniknutej kauze a dištancovať sa od takéhoto konania. Je to v súlade s našim svedomím. GENÉZA: O protiprávnom konaní riaditeľa, Štefana Hija boli šiesti interní zamestnanci Bardejovskej televíznej spoločnosti oboznámení ekonómkou, Katarínou DankovouRomanovou vo štvrtok, 9. novembra 2018. Ako uviedla, riaditeľ dlhší čas vyberal z účtu spoločnosti finančné prostriedky a k uvedenému dátumu to bolo celkovo 8 000 eur. Po upozornení ekonómkou 800 eur vrátil do pokladne v piatok, 10. novembra 2018. Vzhľadom k tomu, že o tejto skutočnosti sa zamestnanci dozvedeli 2 dni pred konaním komunálnych volieb, rozhodli sa o tejto skutočnosti informovať Valné zhromaždenie. t.j. primátora mesta až v pondelok, 12. novembra 2018 po voľbách aj preto, aby nedošlo k ovplyvneniu voličov, či volebného výsledku. Zamestnanci sa 12. novembra stretli aj so samotným konateľom a riaditeľom BTV, Štefanom Hijom. Ten pred 6 internými zamestnancami deklaroval, že firemné peniaze skutočne vyberal na súkromné účely. To potvrdil aj písomne, v krátkom prehlásení, ktoré vlastnoručne podpísal: “Ja, dole podpísaný, Štefan Hij, bytom…narodený… uznávam svoj dlh 7270 Eur voči Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., ktorý som spôsobil výbermi finančných prostriedkov z firemného účtu na súkromné účely. Tento svoj dlh sa zaväzujem uhradiť najneskôr do 15. 12. 2018.

I napriek vzniknutej situácii, práca v televízii pokračovala, podobne i vysielanie programov podľa platnej programovej štruktúry do konca roku 2018. Je rok 2019 a redaktori, ktorých práca je tvorivá, vo verejnom záujme, ale i ďalší zamestnanci, však pracujú v napätej atmosfére. Od 12. novembra 2018, kedy bol odovzdaný list primátorovi mesta, nám nebolo doručené žiadne stanovisko. A tak sme oň opätovne požiadali 27. januára 2019. Do dnešného dňa sme však odpoveď neobdržali. Nadobúdame pocit, že celá vec sa zametá pod koberec v duchu hesla “skutok sa nestal”. V tomto prípade, napriek medializácii i podanému podnetu na Generálnu prokuratúru, poslancom MsZ M. Philipom, nekonajú ani orgány činné v trestnom konaní. Plne si uvedomujeme, že stáť na strane pravdy a cti si vyžaduje vyjsť s “kožou na trh”, vystúpiť z osobnej zóny komfortu a riskovať svoj ustálený životný štýl. Rečnícka otázka na záver: Ak by ekonómka BTV neupozornila na výber firemných peňazí, kedy by boli vrátené? Kde je záruka, že by sa nevytvoril ešte vyšší finančný dlh? Povedať NIE takýmto praktikám neznamená z našej strany vzburu. Hovoríme NIE takýmto praktikám preto, lebo chceme obhájiť záujmy televízie, ktorá vo verejnosti, v dôsledku takéhoto konania riaditeľa, postupne stráca kredit, ktorý si buduje už 25 rokov na mediálnom trhu.

Pravda je síce nepríjemná a možno aj nebezpečná, ale nijaký čestný človek sa jej nemôže /nemal by/ vyhnúť…

Marta Mochnacká, redaktorka a moderátorka BTV

Peter Reviľák, redaktor a moderátor BTV

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie