Boris Hanuščak: Stále je pred nami dosť roboty

Primátorom Bardejova je už takmer dve desaťročia. Pre poľsko-slovenské noviny poskytol exkluzívny rozhovor.

Mário Hudák
Ilustračný obrázok k článku Boris Hanuščak: Stále je pred nami dosť roboty
Zdroj: archív

Boris Hanuščak (61) je primátorom Bardejova takmer dve desaťročia, od roku 1998. Vyštudoval Lekársku fakultu v Košiciach. V meste najprv pôsobil ako anesteziológ, potom ako riaditeľ nemocnice a poslanec mestského zastupiteľstva. Od roku 2001 sedí aj v kresle župného poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Je členom najsilnejšej slovenskej vládnej politickej strany Smer – Sociálna demokracia. Ako hlava radnice hospodári ročne s 25-miliónovým rozpočtom a každý mesiac vedie zasadanie 25-tich členov bardejovského parlamentu. Pre poľsko-slovenské noviny poskytol exkluzívny rozhovor.

Mestá Nowy Sacz a Bardejov delí iba 50 kilometrov a sú zhruba rovnako staré (Nowy Sacz 725, Bardejov 776 rokov). Nowy Sacz je rozlohou o pätinu menší ale obyvateľstvom o dve tretiny väčší ako Bardejov. Ako by ste jednou vetou charakterizovali vaše mesto?

Bardejov je unikátne, historické, kráľovské mesto. Nepochybne jedno z najkrajších na Slovensku, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v ktorom vždy žili a žijú, pracovali a pracujú ľudia, vďaka ktorých umu, šikovnosti, pracovitosti a zručnosti tu vždy vznikali a vznikajú jedinečné hodnoty, ktoré dobrusujú diamant s menom Bardejov.

Ako dlho ste už primátorom mesta? Prečo ste vstúpili do komunálnej politiky?

V komunálnej politike som najskôr dlhodobo pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva. V roku 1998 som bol po prvý krát zvolený za primátora mesta. O komunálnej politike som mal už dobrý prehľad, ale spolu s mojimi najbližšími spolupracovníkmi, sme nadobudli presvedčenie, aby sme skúsili mestu ponúknuť nový impulz, nové dlhodobé vízie, ktorých základnou ambíciou bude obnova bohatej histórie, ale aj tvorba novej, či modernizácia novších častí.

Keď som v roku 2000 ohlásil začiatok programu kompletnej obnovy historickej časti, mnohí tomu neverili. Dnes sme už v jeho záverečnej fáze, aj keď stále je pred nami dosť roboty. Vedel som, že stavebný rozvoj prinesie aj nové pracovné príležitosti pre Bardejovčanov, preto sme sa pustili do realizácie mnohých projektov modernizácie, ale aj hľadania stabilných investorov s ponukou stabilnej práce pre našich obyvateľov.

Čo funguje vo vašom meste dobre, na čo ste osobne aj ako primátor hrdý? A naopak čo vás najviac trápi? Čo by ste chceli radikálne zmeniť, alebo zlepšiť?

Nikdy nemôžeme povedať o ničom, že funguje stopercentne, ale iba že sa približuje k našim dokonalým predstavám. Veď za všetkým sú ľudia a niekedy i nepredvídané okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Spomínal som obnovu pamiatok, vytváranie nových pracovných miest. Teší ma čerpanie zdrojov z eurofondov na rekonštrukciu škôl, sociálnych zariadení, obnovu čistiacej techniky, rozširovanie siete vodovodov a kanalizácii, či modernizáciu ciest, úpravu verejných priestranstiev, výstavbu kruhových križovatiek.

Teší ma výstavba a modernizácia športovísk, alebo nedávne ukončenie najvýznamnejšej stavby za posledné desaťročia v meste, vybudovanie juhozápadného obchvatu mesta. Každoročná modernizácia komunálnych chodníkov a ciest v Bardejove. Som veľmi rád, že sme zmodernizovali výrobné priestory v hnedom priemyselnom parku, kde už začali s výrobou prví investori a tým dôjde k udržateľnosti, ale i vytvoreniu priestoru na tvorbu nových pracovných miest.

Pevne verím, že Bardejov bude naďalej moderným mestom, ktoré si bude vážiť a chrániť svoje historické klenoty

Mimoriadne si vážim, že náš strategický nemecký investor bude pokračovať v rozširovaní svojich výrobných, ale aj pracovných kapacít. Mám radosť zo spolupráce s našimi zahraničnými partnermi. V rámci nej sme už čiastočne zrealizovali a v súčasnosti pripravujeme rozšírenie prepojenia cyklochodníkov práve s Poľskom.

Myslím, že radosť nám robia aj naše občianske združenia, záujmové organizácie, športovci a športové kluby, ktoré prispievajú k dotváraniu bohatého kultúrno-spoločenského života v meste, ale šíria aj jeho dobré meno za hranicami. Som spokojný s konštruktívnou spoluprácou s poslancami mestského zastupiteľstva a mestskej rady, aj keď to občas v záujme riešenia vecí trochu zaiskrí. Tešia síme tak, ako doposiaľ postupovať systematicky, s jasnou víziou. A s veľkou trpezlivosťou.

Aká je vaša vízia mesta? Kde si predstavujete že by Bardejov mal byť o 20– 30 rokov?

Pevne verím, že bude naďalej moderným mestom, ktoré si bude vážiť a chrániť svoje historické klenoty, ktoré budú mať ešte vyššiu hodnotu. Zásluhou lepšieho napojenia na hlavné cestné ťahy, vrátane smerom na Poľsko, bude lákať ešte viac turistov, stane sa s priľahlými Bardejovskými Kúpeľami skutočným mestom turizmu. To pevne verím prinesie aj viac pracovných príležitostí a ďalšie zvyšovanie kvality života v ňom.

Že bude mestom, v ktorom budú radi žiť aj príslušníci našej mladej generácie. Som presvedčený o tom, že aj ich zásluhou, zásluhou ich šikovnosti, nápadov, vedomostí bude mestom moderným, so zachovaním a ďalším rozvojom jedinečného odkazu minulosti, ale najmä mestom ekologickým, pretože Bardejov takým vždy bol. A mal by si tento status zachovať aj naďalej. Aj v tom je jeho veľká devíza do budúcnosti.

Na regionálnej a samosprávnej úrovni sa premelie veľa peňazí, mestá ako vaše hospodária s desiatkami miliónov eur. Pociťujete tlaky či lobing od záujmových skupín a miestnych podnikateľov? Myslíte si, že je vaša samospráva transparentná? Čo pre to robíte?

Nepociťujem žiadne tlaky, nikdy som ich nepociťoval. Konáme transparentne a v zmysle zákona, ktorý sa týka verejných obstarávaní, ich zverejňovania a zverejňovanie ich výsledkov. Informujeme o tom aj prostredníctvom webovej stránky mesta. Systém informovanosti v akejkoľvek oblasti práce samosprávy postupne zdokonaľujeme, lebo aj to považujeme za nevyhnutnú súčasť budovania moderného mesta.

Aké sú vaše osobné plány do budúcnosti? Čo budete robiť, ak už nebudete primátor?

Plány do najbližšej budúcnosti ešte nebudem konkretizovať, ale keďže viem, že nič netrvá večne budem sa venovať tomu, na čo som za ostatné roky nemal dostatok času. Najmä svojej rodine, manželke, deťom a ich rodinám, ale najmä svojim vnúčatám, ktorými sa nedokážem nabažiť už teraz. No a potom svojim záľubám. Chate, záhrade, zberu húb, prechádzke lesom, či čítaniu kníh, najmä literatúry faktu, ktorá ma mimoriadne zaujíma.

Bardejov aj Nowy Sacz sú prihraničné mestá. Tieto spoločné noviny vznikli kvôli tomu, že poľskí a slovenskí obchodníci chcú spolupracovať a súťažiť aj o klientov na opačnej strane hranice. Ako a v čom by podľa vás mali Nowy Sacz a Bardejov v budúcnosti spolupracovať?

Myslím, že by malo ísť o spoluprácu, ktorá bude vychádzať z aktuálnych potrieb a prirodzeného záujmu obyvateľov oboch našich miest. Mala by to byť spolupráca, ktorá nás bude spájať, navzájom obohacovať. Už dnes sme sa zapojili do veľkej cezhraničnej spolupráce v oblasti budovania cyklochodníkov, prirodzene ďalej malo ísť o oblasť kultúrnej výmeny, ale i mnohých iných ktoré prinesie život.

A čo sa týka ponúk klientom v podnikateľskej oblasti, či obchodu obyvateľom, toto je už podľa mňa jedna z vecí , ktorá dlhodobo funguje. Vidieť to na „nákupnej“ turistike Bardejovčanov v Nowom Saczi, či sortimente niektorých predajcov v Bardejove, ktorí ponúkajú tovar dovážaný práve z Poľska. Nemám nič proti tomu. Je to prirodzené veď rozhoduje pomer ceny a kvality. Trh je otvorený a čím viac informácii, čím širšia ponuka, tým viac možností na správne rozhodovanie. Ale bol by som rád, aby to fungovalo aj smerom z Bardejova do Noweho Sazca a hlavne, aby k nám odtiaľ prichádzalo viac turistov.

Zdroj: Bardejovský Reportér