Bardejovskí poslanci rokovali mimoriadne v Seniorcentre

Mesto odkúpi Rybársku baštu za 56-tisíc eur. Rekonštruovať chce aj telocvičňu na Družbe.

Mário Hudák
Ilustračný obrázok k článku Bardejovskí poslanci rokovali mimoriadne v Seniorcentre
Zdroj: Bardejovský Reportér

BARDEJOV. V utorok 25. júla o ôsmej ráno mimoriadne zasadal bardejovský mestský parlament. Mimoriadne nielen procedurálne, ale aj miestom konania. Keďže zasadačka na Mestskom úrade sa v tom čase rekonštruovala, poslanci sa s vedením mesta a mestských spoločností zišli v priestoroch Seniorcentra na Toplianskej ulici. Po otvorení a schválení programu, voľbe návrhovej komisie, určení skrutátora, overovateľov zápisnice a zapisovateľky, nasledovali dva hlavné body zasadania.

Rybárska bašta

Prvým z nich bol návrh nakladania s majetkom obce. Začiatkom apríla požiadalo mesto Ministerstvo financií SR o priamy prevod objektu Rybárskej bašty, nachádzajúci sa v dvorovej časti Radničného námestia č. 31 vo vlastníctve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Mesto žiadalo o udelenie výnimky tak, aby sa nepostupovalo výberovým konaním, ale priamym predajom za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 56-tisíc eur.

Ministerstvo aj pamiatkári žiadosť mesta akceptovali a poslanci na júlovom rokovaní odkúpenie Rybárskej bašty jednomyseľne schválili. Po schválení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta bude budova za 56 300 eur mestom od štátu odkúpená. Aký bude jej ďalší osud, ukáže čas a bardejovskí radní. Okrem odkúpenia bašty, poslanci v tomto bode odklepli aj zriadenie sídla dcérskej spoločnosti Rompa SK, s.r.o., ktorá prednedávnom umiestnila výrobu plastov do Hnedého priemyselného parku (HPP), na adrese Duklianska 1379/19, 08501 Bardejov. Schválili aj prenájom plynárenského zariadenia v HPP a odkúpenie dokumentácie fotovoltaického strešného systému za cenu 1,00 euro (v pôvodnej obstarávacej hodnote 2-tisíc eur) od Prešovksého samosprávneho kra­ja.

Poslanci zasadli mimoriadne v priestoroch Seniorcentra na Toplianskej ulici. / Zdroj: iBardejov

Telocvičňa na Družbe

V druhom bode rokovania sa poslanci dohodli a odhlasovali, že mesto v rámci aktuálnej výzvy predloží Ministerstvu školstva žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v maximálnej výške 150-tisíc eur, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy s materskou školou Pod Papierňou na sídlisku Družba v Bardejove". Objekt telocvične bol odovzdaný do užívania na prelome rokov 1983/84, teda pred viac ako tridsiatimi rokmi. Odvtedy budova neprešla zásadnou opravou a čiastočne chátra. Peniaze by sa mali využiť na stavebno-technické opravy, úpravy priestorov telocvične, poškodenej palubovej podlahy, strechy, okien a rozvodov elektriny.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame