Bardejovský Reportér Rôzne Správy

Bardejovčan Peter Petruš zastáva post generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad

V operačných odboroch sú medicínskou špičkou

Ilustračný obrázok k článku Bardejovčan Peter Petruš zastáva post generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad
Zdroj: Bardejovský Reportér

Dvadsať rokov odpracoval v bardejovskej nemocnici, päť rokov šéfoval nemocnici vo Svidníku a v teraz štvrtý rok zastáva post generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Poprade. Reč je o Bardejovčanovi Petrovi Petrušovi_: „Nemocniciam som sa asi upísal na celý život. Vnútorne ma to napĺňa. Každá, ktorou som prešiel, má svoje špecifiká,“ skonštatoval. Do Popradu chodí na týždňovky. Cez víkendy je doma v Bardejove a venuje sa rodine. Čo sa týka vzdialenosti Bardejov – Poprad, podotkol, že za hodinu a pätnásť minút sa to dá hravo zvládnuť. Petruš o sebe hovorí, že je vorkoholik: „Stále sedím v robote, nájdete ma v nemocnici večer o 8-mej, večer o 9-tej, aj o 10-tej. Ináč sa to dobre robiť nedá.“

Pre začiatok sme chceli, aby nám riaditeľ nemocnicu predstavil.

Nemocnica s poliklinikou Poprad má 600 lôžok, počítam už aj nové lôžka na oddelení dlhodobo chorých. Máme 1 260 zamestnancov. Spádové územie nemocnice tvorí okres Poprad. Máme 12 lôžkových oddelení. Tiež poskytujeme jednodňovú starostlivosť. Máme aj rehabilitáciu a spoločné vyšetrovacie zložky, sem patria laboratória, rádiológia, nukleárna medicína, centrálna sterilizácia.

Má popradská nemocnica nejakú osobitosť ?

Vytvára ju blízkosť Vysokých Tatier. Do Tatier počas roka príde niekoľko miliónov návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pre nemocnicu to je výzva. Z turizmu plynúce požiadavky posúvajú zdravotnú starostlivosť poskytovanú popradskou nemocnicou každým rokom na vyššiu úroveň. To je jeden z dôvodov prečo sa rozhodlo, že bude u nás zriadený urgentný príjem druhého typu. Aby sme však mohli mať urgent druhého typu, musíme mať dobrú traumatológiu. Naši traumatológovia zvládajú náročné zákroky. Minulý rok pod vedením primára Martina Lajoša vykonali neobyčajnú operáciu. Riešili pacientku s trieštivou zlomeninou panvy. Pomocou 3D rekonštrukcie bol pre ňu pripravený model panvy. Pri operácii sa podarilo pacientke zrekonštruovať kĺb a napraviť aj hlavicu stehnovej kosti. Za túto operáciu získala Nemocnica Poprad v roku 2018 ocenenie v rámci TOP inovácii v kategórii chirurgia.

Na zriadenie urgentného príjmu treba financie.

Od roku 2006 je popradská nemocnica akciová spoločnosť. Musíme sa správať hospodárne. Nemocnica je ekonomicky zdravá. Nemáme podlžnosti, neexistujú záväzky po lehote splatnosti. Takže sme sa rozhodli uchádzať o eurofondy. A boli sme úspešní. Financie z eurofondov pôjdu na urgent druhého typu, ale použijeme ich aj na zrekonštruovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Urobíme aj rekonštrukciu oddelenia pediatrie s novorodeneckým oddelením. Postavíme tiež dva pacientske výťahy. V nemocnici je veľký pohyb, výťahy sú nutnosťou. Toto sú kľúčové veci, keď ich zrealizujeme, nemocnicu to zase posunie v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V čom sa popradskej nemocnici najviac darí?

Sú to operačné odbory. Hlavne ortopédia a traumatológia. V týchto špecifických medicínskych odboroch patríme medzi špičky na Slovensku. Našou filozofiou je, že lekár ide za pacientom a nie naopak. Máme ortopedické ambulancie aj v iných okresoch. Pacientov operujeme nielen z nášho regiónu. Takmer 40 percent všetkých operácií vykonaných na ortopédii sú pacienti mimo spádovej oblasti Poprad. Uvažujeme aj o cezhraničnej spolupráci s Poľskom. Na začiatok chceme poľským pacientom ponúknuť naše skúsenosti v ortopédii. Na ortopédii máme šikovný tím vyoperovaných lekárov. Oddeleniu šéfuje Pavol Kalina, ktorý do Popradu prišiel z vojenskej nemocnice v Ružomberku. Vytvoril okolo seba kolektív, ktorý dokáže robiť perfektnú operatívu. Lekári našej ortopédie spolupracujú s ortopedickou klinikou Fakultnej nemocnice Brno a s neurochirurgickým oddelením nemocnice Ružomberok. Tieto nemocnice sú školiacimi pracoviskami v problematike špecifických operácií chrbtice. Z Brna a Ružomberka chodia do Popradu špičkoví operatéri, ktorých skúsenosti naši lekári využívajú v rámci nových operačných metód. Máme aj ďalšie dobré operačné odbory, ako krčné, očné, urológia. Darí sa aj internému oddeleniu, kde pod vedením primárky Sylvie Dražilovej, ako jediná nemocnica v rámci Prešovského kraja robíme špecifický výkon ERCP. Je to endoskopicko-rádiodiagnostická metóda, ktorou sa cez ústa a cez pažerák pomocou špeciálnej optiky dá dostať tam, kde sme donedávna používali skalpel. Vieme tak odhaliť ochorenia pečene, žlčníka a pankreasu.

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) hodnotí kvalitu nemocníc. Nemocnica Poprad za rok 2018 medzi všeobecnými nemocnicami obsadila tretie miesto .

Som štyri roky riaditeľom nemocnice v Poprade, a mal som to šťastie, že trikrát som preberal od inštitútu INEKO toto ocenenie, a trikrát to bolo tretie miesto. Svedčí to o správnom smerovaní našej nemocnice a o snahe neustále sa zlepšovať. Kritéria INEKO sa z roka na rok rozširujú. INEKO hodnotí spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť.

Ako riešite transparentnosť?

Všetko, čo nemocnica nakupuje ide cez výberové konanie. S dodávateľmi jednáme korektne, každá faktúra je zaplatená do dvoch mesiacov. Koho to zaujíma, vie si na našom webovom portáli pozrieť čo nakupujeme a za akú cenu. Každá zmluva je k nahliadnutiu. Transparentnosť sa týka aj prístupu k pacientom. Radíme sa zásadou, že pacient musí byť poučený o priebehu operácie. Pacienti majú tiež možnosť vstupovať do ankiet, čím môžu vyjadriť svoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť. Zlepšovať je stále čo.

INEKO vytklo Nemocnici Poprad počet reoperácií.

Veľa reoperácií robíme na ortopédii. Dôvodom je, že pacienti k nám chodia s požiadavkami na reoperáciu z iných nemocníc. Operačné revízie by sa pritom mali robiť tam, kde sa vykonala pôvodná operácia. Dôvera pacienta je však pre popradskú nemocnicu dôležitá. Tiež platí slobodná voľba lekára, takže požiadavku pacienta na reoperáciu vieme ťažko odmietnuť. Urobíme ju, aj keď je to pre nemocnicu nevýhodné. Každá reoperácia je náročná na lekársky výkon a financie. Stojí oveľa viac ako klasická. Sú však aj iné dôvody reoperácií, ako infekcia, alebo alergia pacienta na použitý náhradný materiál.

A nozokomiálne infekcie…

Čo sa týka nozokomiálnych infekcií na Slovensku sa trochu klameme. Každé zdravotnícke zariadenie vykazuje, že ich má do 2 percent. To je ilúzia. Pravda je niekde okolo 5 – 6 percent. V popradskej nemocnici robíme opatrenia, aby ich bol čo najmenej. Rozbehli sme pilotný program na oddelení ortopédie a anestéziológie. Elektronickými snímačmi vyhodnocujeme používanie dezinfekcie rúk personálu. Nozokomiálnu nákazu môže do nemocnice priniesť aj pacient. Ak sa infekcia už vyskytne hľadáme s nemocničným epidemiológom a oddelením mikrobiológie optimálny variant liečby. Aby sme pacientov zbytočne neprepchávali antibiotikami. Za rok a pol sa nám podarilo znížiť spotrebu antibiotík o 30 percent.

Váš názor: mal by nemocnici šéfovať lekár?

Počas mojich návštev v zahraničí som vo funkcií riaditeľov stretol zväčša nelekárov. Manažéri vidia nemocnice celistvejšie. Samozrejme, musia mať pri sebe lekára, ktorý sa na dianie v nemocnici pozerá medicínsky. Čo sa mňa týka, začal som v nemocnici v Bardejove, tam som dostal školu od vtedajších primárov oddelení. (Michal Skreptáč, Anton Karol, Olga Gerženiová, Ivan.Klohna). Vtiahli ma do medicínskych problémov a pomohli mi v rozhodovaní. Túto skúsenosť som pretavil do práce vo svidníckej nemocnici. Nemocnica Poprad je nová výzva. Prišiel som do Popradu v roku 2015, nemocnica vtedy zápasila s problémom, hrozil štrajk zdravotných sestier. Manažérsky aj ľudsky som hľadal spôsob, ako to vyriešiť, lebo 125 sestier dalo výpoveď. Záležalo mi na každej jednej z nich. Po dvoch – troch týždňoch sa mi podarilo v spolupráci s riaditeľkou pre ošetrovateľstvo Evou Muškovou hrozbu výpovede odvrátiť. Sestry som presvedčil, že toto je ich nemocnica. Vždy som mal rád nemocnicu v ktorej som pracoval. Teraz mám rád popradskú.

** Ste aj mestským poslancom v Bardejove a členom mestskej rady. Dokážete tieto náročné funkcie skĺbiť s riaditeľským postom?**

Aj v tomto smere pociťujem záväzok. Poslancom v Bardejove som piate volebné obdobie a členom mestskej rady druhé. Stretávam sa s ľuďmi. Mám zhruba 8 dôverníkov, ktorí mi volebný obvod strážia. Potom zájdeme spolu na kávu a ja si vypočujem čo ich trápi. Následne sa to usilujem dostať do rozpočtu mesta. Teraz sú to parkoviská, chodníky, osvetlenie a čistota. Myslím si, že obvod číslo jedna za posledných desať rokov opeknel a som presvedčený, že aj mojím pričinením.

ROZPRÁVALA SA MARIANNA PETEJOVÁ MEŠŠOVÁ

Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie