redakcia Bardejovsky reporter Rôzne Správy Samospráva

Bardejov sa potrebuje nadýchnuť, musia to však chcieť aj jeho obyvatelia

Bardejovský reportér prináša rozhovor s vodcom bardejovskej mestskej opozície, protikandidátom primátora Borisa Hanuščáka Milanom Pilipom.

Ilustračný obrázok k článku Bardejov sa potrebuje nadýchnuť, musia to však chcieť aj jeho obyvatelia
Zdroj: Bardejovský Reportér

Posledná voľba primátora so sebou priniesla opäť volanie po zmene. Súčasťou vytrvalého boja o mestskú stoličku bol aj kandidát Milan Pilip. S takmer sedemnástimi percentami hlasov od voličov síce obsadil v rebríčku tretie miesto, no v komunálnej politike ani zďaleka nekončí. Zastupuje novú generáciu, ktorá sa nebojí pátrať po odpovediach. Má v rukách moc meniť veci, ktoré prospejú mestu i občanom?

Ako ste spokojný s výsledkom komunálnych volieb v Bardejove?

Výsledky volieb plne rešpektujem. Hovorí sa, že voľby sú sviatkom demokracie a ich výsledok je prejavom vôle ľudí.

Čo hovoríte na zmeny vo vedúcich postoch ostatných slovenských miest?

Na Slovensku je trend, ktorý sa začal už v župných voľbách na jeseň 2017, kedy ľudia do volených funkcií vybrali novú generáciu svojich zástupcov. Tento trend pokračoval aj v komunálnych voľbách na celom Slovensku. Sčasti sme ho videli aj v Bardejove, keďže sa teraz do mestského zastupiteľstva dostalo mnoho mladých poslancov. Na poste primátora sa však zmena neuskutočnila. Bardejov je veľmi konzervatívny a akoby sa bál zmeny. Spomeniem pikošku v tejto súvislosti. Niektorí ľudia mi hovorili, že na primátora som primladý a nedozretý (mám 38 rokov). Pravdou je, že primátormi krajských miest sa stali ľudia vo veku tesne po tridsiatke. Už pred štyrmi rokmi v Trnave, teraz aj v Nitre a v mnohých ďalších mestách a obciach. Na sociálnych sieťach sa formovali polemické diskusie na adresu odstupovania kandidátov, ale aj na to, že ste mali svoje sily spojiť s iným. Nezvažovali ste takúto alternatívu ako cestu k zmene dlhoročnej primátorskej stoličky? Zvažoval som možnosť odstúpenia z kandidátky veľmi intenzívne. Spájanie síl som dokonca sám inicioval. Mal som predstavu, že by to mohlo prebehnúť ako v Banskej Bystrici pri župných voľbách. Okolnosti a pozadie našej miestnej politiky ma ale viedli k tomu, že som svoju kandidatúru nakoniec nestiahol.

Jeden z kandidátov nastolil v predvolebnom súboji problém s pozemkami na Šibenej hore. Ako ste to vnímali?

Kandidát na primátora Andrej Gmitter upozornil na problém, ktorý sa jednak netýkal priamo mojej osoby, keďže vlastníkmi sú moji rodičia, ale čo je podstatné, upozornil na taký problém, ktorý vlastne ani neexistoval a dodnes neexistuje. Sťažnosť smerovala voči zamedzeniu prístupu chatárov a záhradkárov k svojim nehnuteľnostiam. Skutočnosť je však taká, že prístup do danej lokality je a vždy bol neobmedzený. Ktokoľvek sa tam môže ísť pozrieť. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania.

Vo volebnom programe ste si jasne vytýčili päť základných téz (práca, bývanie, relax, doprava a samospráva). Vidíte možnosť ich naplnenia aj z pozície poslanca zastupiteľstva?

Moja skúsenosť práce poslanca v predchádzajúcom štvorročnom období mi hovorí, že z pozície poslanca sa dá presadiť veľa vecí. Ale zásadné zmeny jednoducho neurobíte. Náš program sa budeme snažiť presadzovať spolu s mojimi kolegami poslancami z občianskej platformy myBardejov. Pozícia primátora je vzhľadom na kompetencie zásadná a v tomto sme mandát od občanov nedostali.

Čo bolo pri realizácii vašej kampane najťažšie?

Najťažšia bola logistika a organizácia práce. Keďže sme nemali veľa financií na kampaň, všetko sme robili svojpomocne. Čo môžem povedať, že pre efektívnu kampaň je dosť málo. Pri tomto type kampane potrebujete mať takých ľudí, ktorí sa nebudú venovať ničomu inému, iba kampani. A na to potrebujete financie.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Čo sa vám podarilo a čo naopak nepodarilo?

Za jednoznačný úspech považujem to, že po novom kreovaní orgánov samosprávy dostali priestor odborníci prakticky vo všetkých komisiách pri mestskom zastupiteľstve a v dozorných radách mestských podnikov. Úspechom je aj to, že za občiansku platformu myBardejov boli zvolení traja poslanci. K nim sa pridali ďalší dvaja, s ktorými sme vytvorili päťčlenný poslanecký klub s názvom „My“. Za neúspech považujem, že nás je aj tak málo, lebo zastupiteľský zbor má 25 poslancov.

Ako hodnotíte váš tím a jeho pripravenosť?

Tím, s ktorým som kandidoval bol a je veľmi kvalitný. Sú to ľudia, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie, sú odborníci v svojich oblastiach a čo je hlavné – chcú pracovať pre mesto.

Akým spôsobom sa budete snažiť presadzovať občiansku platformu myBardejov v mestskom zastupiteľstve?

Ako som už spomínal, máme svoj poslanecký klub s ďalšími poslancami, ktorí sa k nám pridali. Taktiež máme odborníkov v komisiách a v dozorných radách, ktorí, verím, budú prínosom pre našu samosprávu. Už teraz môžem povedať, že priniesli nový vietor. Prvé zasadania komisií ukázali, že nová generácia zástupcov sa veľa pýta, čo nebolo po vôli staršej generácii. Napríklad, z finančnej komisie počas rokovania postupne odchádzali, keď zistili, že nad rozpočtom sa treba aj pozastaviť a zamyslieť, nielen automaticky odsúhlasiť to, čo vedenie mesta predloží.

Otvorená komunikácia s občanmi je jednou z Vašich priorít. Čo to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že budeme v priamom kontakte s ľuďmi. Tak ako som organizoval stretnutia s občanmi vo svojom volebnom obvode počas predchádzajúcich štyroch rokov – takéto stretnutia chceme robiť po celom meste.

„Dobré zachovajme, zlé zmeňme.“ Aká je vízia dobrého Bardejova podľa Milana Pilipa?

Bardejov sa potrebuje nadýchnuť. Musia to však chcieť aj jeho obyvatelia. Mnohí, ktorí si želajú zmenu, sú preč.

Okruh Vašich priaznivcov tvoria zväčša mladí ľudia, mnohí z nich sú študentmi stredných a vysokých škôl. Preto nás zaujíma aj Váš postoj k vzdelávaniu a k uplatneniu budúcich absolventov.

Vzdelanie musí byť jednoznačne prispôsobené trhu práce. Základné, ale najmä stredné. V celoštátnom rozmere tu máme problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily či remeselníkov.

V posledných týždňoch obyvatelia mesta bojovali za udržanie gymnaziálnych tried. Vy sám však poukazujete na chýbajúcu odbornú prípravu na školách. Je teda redukcia tried všeobecne vzdelávacích škôl cestou za lepšou budúcnosťou pre naše deti?

Nemám nič proti redukcii všeobecne vzdelávacích tried. Nepáči sa mi však to, že sa redukcia organizuje bez jasných kritérií ako je napríklad kvalita. A tiež som veľmi intenzívne namietal načasovanie. Proces redukcie sa spustil doslova tri dni po komunálnych voľbách, čo považujem jednoznačne za neseriózne voči obyvateľom a rodičom zo strany Prešovského samosprávneho kra­ja.

Mesto s bohatým kultúrnym dedičstvom čelí odchodu mladých za prácou do iných kútov Slovenska i do zahraničia. Existuje riešenie, ktoré by mohlo skutočne znížiť čísla pracovnej emigrácie mladých perspektívnych Bardejovčanov?

Podľa našej predstavy by malo byť riešením úplne iné fungovanie našej samosprávy. Tá by inak vyzerala nielen voči potenciálnym investorom, ale aj voči samotným Bardejovčanom. Na to však potrebujeme zmenu.

Pýtala sa: Zuzana Šinaľová Foto: Milan Pilip

Rýchla spoveď

Prečo ste šli do politiky?
Politika ma baví a môžem takto pomáhať ľuďom.

Aké sú vaše politické ciele?
Dostať čo najviac čestných a spravodlivých ľudí do politiky.

Ako vnímate štát a spoločnosť?
Kam podľa vás Slovensko smeruje? Slovensko si neuvedomuje, že sloboda a demokracia je to najlepšie, čo pre nás naši predkovia vybojovali. Mnoho vecí síce nefunguje (napr. korupcia, zlá vymožiteľnosť práva), ale to nie je demokracia, to sú anomálie, ktoré ľudia omylom považujú za demokraciu. Preto ma veľmi znepokojuje príklon časti slovenskej verejnosti k diktátorským režimom vo svete. Ak demokracia nefunguje, nemáme ju zrušiť, ale opraviť.

Ako bude vyzerať Bardejov v roku 2030?
Viem, ako by som chcel, aby vyzeral. Ale ako bude vyzerať v skutočnosti, to neviem.

Najväčšie negatíva mesta?
Odľahlosť, slabá infraštruktúra, korupcia a rodinkárstvo.

Naopak pozitíva?
Veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý nevieme podchytiť.

Čo rád robíte vo voľnom čase?
Mám veľa záujmov, takže voľný čas fakticky ani nemám.

Aké sú vaše hodnoty?
Sloboda a demokracia.

Mestská inštitúcia, ktorá má veľký potenciál? Cena primátora mesta, ktorá sa rozdáva jedna radosť, čím si vedenie mesta podľa môjho názoru kupuje ľudí a organizácie. Jeden z laureátov v tomto roku ju dokonca odmietol prevziať.

Obľúbené miesto/ exteriér v meste?
Námestie a promenádny park.

Ako ste trávili sviatky?
S rodinou.

Dávate si predsavzatia do nového roka?
Ak áno, aké? Predsavzatia súvisiace so zmenou stravovania a športom.

Zdroj: Bardejovský Reportér
Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchle správy

Najčítanejšie