AMAKids vám pomôže objaviť skryté možnosti

Mentálna aritmetika je program rozvoja intelektuálnych zručností a tvorivého potenciálu. Pracuje sa s japonským mechanickým počítadlom „abakus“. Touto metodikou sa naučíte požívať obidve mozgové hemisféri súčasne.

Lucia Koscelníková
Ilustračný obrázok k článku AMAKids vám pomôže objaviť skryté možnosti
Zdroj: AMAKids

Akadémia mentálnej aritmetiky – AMAKids je medzinárodná značka, ktorá pôsobí už v desiatich krajinách sveta. Vznikli na Ukrajine a sídlo majú v Moskve. Od februára pôsobia aj na Slovensku a to v Košiciach. V galérii Poľsko-slovenského domu v Bardejove sa posledný augustový deň konala ukážková hodina. Viac sme sa dozvedeli od tajomníka združenia Michala Mikuláška.

Odkiaľ tento spôsob učenia pochádza?

Naša mentálna aritmetika a metodika ktorú používame pochádza z Ázie. Náš program AMAKids je prispôsobený pre európsku mentalitu. Na súčinnosť tejto metodiky používame interaktívnu platformu. Dokáže individuálne pristupovať ku každému jednému účastníkovi kurzu a prináša pozitívne výsledky.

Aký je cieľ tohto programu?

Cieľom tejto metódy je, aby dieťa dokázalo veľmi rýchlo pracovať s informáciou. Znamená to, že prijíma určitú informáciu, vyhodnotí ju a zároveň ju aplikuje. Dieťa vidí neštandardné riešenie pri štandardných situáciách a problémoch. Dokáže sa veľmi rýchlo v danej situácii zorientovať.

Prijíma správne riešenia a také, ktoré sú pre neho najvhodnejšie. Dieťa tak objavuje svoje nadanie a rozvíja svoje vnútorné schopnosti, ktoré sa týkajú intelektu ale aj talentu. Dokáže sa lepšie prispôsobiť danej oblasti. Tak isto je to pomoc pre jeho budúcnosť pri výbere profesie a oblasti, v ktorej sa vie realizovať.

Týka sa vaša platforma len aritmetiky?

Týka sa to mentálnej aritmetiky. Funguje na individuálnom mentoringu. Každý účastník tak postupuje podľa svojej vlastnej rýchlosti. Názov je síce aritmetika, ale nemá to s matematikou až tak veľa spoločného. Pracuje sa s mechanickým počítadlom „abakus“, ktorý pochádza z Japonska. Práve pri používaní tejto pomôcky dieťa rozvíja svoje psychomotorické schopnosti a tak isto svoje kognitívne (poznávacie) štruktúry.

Jednoduchšie povedané?

Dieťa sa doslova učí učiť sa a osvojuje si tento spôsob. Dokáže pracovať s určitou informáciou a súčasne do činnosti zapája obidve hemisféry mozgu. Teda pravú a tak isto ľavú hemisféru. Náš európsky systém je prispôsobený na to, aby ľudia využívali iba jednu časť hemisféry. Ukracujú sa tak o skryté možnosti, ktoré sú v každom človeku jedinečné. Táto metóda pomáha tomu, aby sa tieto skryté schopnosti otvorili a rozvinuli.

Je to určené len pre deti?

My sa zameriavame väčšinou na deti. Tento program je prispôsobený hlavne na deti od štyroch do šestnástich rokov. Vie sa do neho ale zapojiť aj mládež do veku 25 rokov. Je to vek, do ktorého sa mozog ešte rozvíja. Po tomto veku mozog využíva len to, čo sa naučil počas celého obdobia.

V západných krajinách sa táto metóda mentálnej aritmetiky používa napríklad aj pri boji s alzheimerom. Tréningom sa zlepšuje pamäť, to znamená, že do tejto metódy sa môžu zapojiť aj dospelí a seniori.

Aká je štruktúra vášho výukového programu.

Program trvá dva roky. Dostatočný čas na to aby sme docielili spomínané výsledky a dlhotrvajúci efekt. Kurz je rozdelený na dve fázy. Prvá fáza alebo etapa je sčítanie a odčítanie. V druhej fáze je násobenie a delenie. Je tam zakomponované aj umocňovanie a odmocňovanie. To znamená, že s touto mechanickou pomôckou sa dieťa naučí používať tieto operácie.

Zároveň je možné navštevovať tento kurz raz do týždňa, zvyšok prebieha doma na našej internetovej platforme. Každému sú individuálne zadané domáce úlohy alebo kritériá v rámci úrovne jedinca. Suma za takýto program je 50 eur mesačne. Keďže momentálne ešte len vstupujeme na slovenský trh, ponúkame úvodné akcie aj zľavy. Je potrebné sa informovať u nášho zástupcu.

Prečítajte si aj

V koľkých mestách pôsobíte?

Začali sme ešte len vo februári tohto roku. Sídlime v Košiciach a v etape precvičovania máme zatiaľ sedem lektorov. Pôsobia tam dvaja stáli lektori, ktorí zacvičujú nových lektorov. Tí budú pôsobiť na základných, ale aj materských školách. Budeme mať otvorené aj svoje centrá, kde budú prebiehať takéto úvodné hodiny a skúšobné hodiny. Plánujeme tam poskytovať aj individuálne cvičenia v závislosti od dopytu, ktorý bude vznikať v danom regióne. Viac na http://amakids.sk

Ste spokojný s ukážkovou hodinou v Bardejove?

Samozrejme a teším sa, že prišlo veľa detí. Chcel by som poďakovať Tatiane Labancovej, ktorá nám umožnila túto hodinu. Ďakujeme aj Poľsko-slovenskému domu. Radi vás všetkých privítame a pomôžeme vám obnoviť vaše jedinečné schopnosti.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame